Hyresvillkor vid hyra av husbil

 

Hyresvillkor vid hyra av husbil. (Gäller fr.o.m. 2015-01-18)
 

Bokning
Bokningsavgiften på 3000 kr, som sedan utgör del av depositionen på 5000 kr, faktureras av Husbil4you och betalas av hyrestagaren senast 3 dagar efter erhållen faktura.

 

Hyreskostnad
Kostnad för hyra, eventuella tillägg samt resterande del av depositionen (2000 kr) fakturerars hyrestagaren och ska vara uthyraren tillhanda 30 dagar före avhämtning. I annat fall är bokningsavgiften förverkad och uthyraren har rätt att hyra ut husbilen till annan.
 

I hyran ingår:

-          30 fria mil/hyresdag. Körda mil därutöver debiteras med 15 kr/mil.

-          1 flaska med gasol/vecka (max 2 st)

-          Kemvätska till toaletten

-          Specialanpassat toalettpapper, 2 st rullar/vecka (vanligt toalettpapper får ej användas till toaletten)

-          Nivåklossar

-          15 meter elkabel

-          Köksutrustning för 6 personer
 

Användning
Ska fordonet användas utanför Sverige måste det skriftligen framgå i hyresavtalet vilka länder som avses.

 

Avbokning
Sker avbokning tidigare än 15 dagar innan avhämtning återbetalas hela hyresbeloppet samt 2000 kr som utgör del av deposition. Sker avbokning senare än 15 dagar innan avhämtning återbetalas inte hyresbeloppet utan endast depositionen. Avbeställningsskydd kan beställas vid bokning till en kostnad av 400 kr. Avbeställningsskyddet gäller ej för bokningsavgiften.


Deposition
Hela depositionen på 5000 kr återbetalas om husbilen återlämnas oskadd, städad samt med tömda vatten/avfallstankar och fylld bränsletank – Diesel.

 

Vid ej tömd toalett dras 1800 kr från deposition. Behöver fordonet städas dras 1500 kr. Behöver fordonet tvättas dras 1500 kr. Behöver fordonet tankas debiteras 200 kr plus tankkostnad.


Försäkring
Uthyraren ansvarar för att husbilen är försäkrad. Försäkringen gäller ej för hyrestagarens personliga saker som medtages i husbilen. Husbilen är vagnskadeförsäkrad med en självrisk av 10 000 kr per skada. Skada som utgör mindre belopp än självrisken debiteras hyrestagaren med den faktiska kostnaden.


Hämtning / Återlämning
Hyrestagaren måste inneha giltigt körkort i minst fem år samt kunna visa upp detta vid husbilens utlämnande.

Hyrestagaren och uthyraren skall gemensamt besiktiga husbilen både in- och utvändigt vid hämtning och återlämning samt dokumentera alla befintliga och nytillkomna skador. Invändig skada på husbilen som inte täcks av vagnskadeförsäkringen debiteras hyrestagaren. Husdjur och rökning är ej tillåtet i husbilen. Saneringskostnad 10 000 kr.

 

Utlämning: Söndagar 16.00-17.00

Återlämning: Söndagar 09.00-11.00. Vid försenad återlämning debiteras 1000 kr/påbörjad timme.

 

In- och utlämningsdag räknas som en hyresdag.


Övrigt
Har föregående hyrestagare skadat fordonet så att det ej går att bruka för nästkommande hyrestagare återbetalas hela hyresbeloppet. Eventuellt kan ersättningsbil erhållas om sådan finns tillgänglig. Ingen annan ersättning utgår p.g.a. att föregående hyrestagare har skadat fordonet.
 

I samband med bokningen kommer upplysning att tas på hyrestagaren och uthyraren förbehåller sig rätten att tacka nej till bokningen.

 

 

 

 


 

 

Hyresvillkor

 

 

Allmänna Hyresvillkor

 

 

 

Körkortsregler vid utlandsresa